Algemene voorwaarden

Algemene (Bezorg)voorwaarden

INTRODUCTIE EN ONZE DIENSTEN

SHABU to go Alkmaar geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78681391 en btw nummer NL861492912B01,

SHABU to go Almere geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76572978 en btw nummer NL860681154B01,

SHABU to go Alphen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67336949 en btw nummer NL856937824B01,

SHABU to go Amersfoort geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71022996 en btw nummer NL858550210B01,

SHABU to go Amsterdam Noord geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74850563 en btw nummer NL860049644b01,

SHABU to go Apeldoorn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57196338 en btw nummer NL852477922B01,

SHABU to go Breda geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72558806 en btw nummer NL859152571B01,

SHABU to go Delft geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69224692 en btw nummer NL857790511B01,

SHABU to go Den Haag Fahrenheitstraat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75475898 en btw nummer NL860296179B01,

SHABU to go Den Haag Ypenburg geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61413348 en btw nummer NL854331591B01,

SHABU to go Deventer geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91349257 en btw nummer NL865626212B01,

SHABU to go Ede geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72683953 en btw nummer NL859196641B01,

SHABU to go Eindhoven Zuid geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75868504 en btw nummer NL860426993B01,

SHABU to go Gouda geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78030080 en btw nummer NL861238618B01,

SHABU to go Haarlem geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86558781 en btw nummer 864006111.B01,

SHABU to go Leiden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74589652 en btw nummer 859959417B01,

SHABU to go Nieuwegein geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72559365 en btw nummer NL859152807B01,

SHABU to go Nijmegen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86699296 en btw nummer NL864054580B01,

SHABU to go Rijswijk geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70003769 en btw nummer 858099676B01,

SHABU to go Rotterdam Alexandrium geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60366257 en btw nummer NL853877841B01,

SHABU to go Rotterdam Coolsingel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60123834 en btw nummer NL85377482B01,

SHABU to go Rotterdam Zuid geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61957291 en btw nummer NL854566399B01,

SHABU to go Spijkenisse geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81541147 en btw nummer NL862131364B01,

SHABU to go Utrecht geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75919605 en btw nummer 860441799B01,

SHABU to go Utrecht Leidsche Rijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70143870 en btw nummer 821014766B01,

SHABU to go Vlaardingen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73320439 en btw nummer NL859459159B01,

SHABU to go Zeist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82514941 en btw nummer NL862500850B01,

SHABU to go Zoetermeer geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60373555 en btw nummer NL853881558B01,

SHABU to go Zwijndrecht geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81541031 en btw nummer NL862132285B01,

hierna te noemen het ‘restaurant’.
Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen zoals vermeld op onze website door te geven.

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website accepteert u het aanbod van het restaurant welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan dit restaurant. Dit restaurant zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot het desbetreffende restaurant. De contactgegevens van het restaurant vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door het restaurant persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Het restaurant en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op de website.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4 Mocht door omstandigheden niet geleverd kunnen worden zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

2.5. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

4. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) de website en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij het restaurant. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

5.2 De aansprakelijkheid van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.