Privacy Statement - NL


 • SHABU to go Alkmaar, gevestigd aan 1825 TL Alkmaar Europaplein 50, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Almere, gevestigd aan 1334KA Almere Baltimoreplein 19, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Alphen, gevestigd aan 2404XE Alphen aan den Rijn Baronie 233-239, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Amersfoort, gevestigd aan 3815KL Amersfoort Wiekenweg 8, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Amsterdam Noord, gevestigd aan 1025XB Amsterdam Buikslotermeerplein 246, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Apeldoorn, gevestigd aan 7311LR Apeldoorn Marktplein 40, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Beverwijk, gevestigd aan 1945SV Beverwijk Büllerlaan 72- 72A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Breda, gevestigd aan 4811 KJ Breda Karnemelkstraat 6A3, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Delft, gevestigd aan 2611JH Delft Choorstraat 36, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Den Haag Fahrenheitstraat, gevestigd aan 2561DA Den Haag Fahrenheitstraat 519, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Den Haag Ypenburg, gevestigd aan 2496 ZR Den Haag Brigantijnlaan 93, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Deventer, gevestigd aan 7415DH Deventer Karel de Groteplein 11, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Ede, gevestigd aan 6716JC Ede Laan der Verenigde Naties 163, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Eindhoven Zuid, gevestigd aan 5643 KM Eindhoven Heezerweg 304, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Gouda, gevestigd aan 2804VK Gouda Gildenburg 94, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Helmond, gevestigd aan 5703 GA Helmond Geysendorfferstraat 29, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Leiden, gevestigd aan 2321 BX Leiden Bevrijdingsplein 52, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Nieuwegein, gevestigd aan 3431HE Nieuwegein Schakelstede 28, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Nijmegen, gevestigd aan 6524 NA Nijmegen Molukkenstraat 9, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Rijswijk, gevestigd aan 2284EK Rijswijk Steenvoordelaan 520, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Rotterdam Alexandrium, gevestigd aan 3067 ZW Rotterdam Kleine Beer 23, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Rotterdam Coolsingel, gevestigd aan 3012 AG Rotterdam Coolsingel 125 -127, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Rotterdam Zuid, gevestigd aan 3077 MK Rotterdam Cor Kieboomplein 90, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Spijkenisse, gevestigd aan 3201EE Spijkenisse Nieuwstraat 210, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Tilburg, gevestigd aan 5046GB Tilburg Julianapark 27, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Utrecht, gevestigd aan 3581AL Utrecht Nachtegaalstraat 58, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Utrecht Leidsche Rijn, gevestigd aan 3541CH Utrecht Brusselplein 93, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Vlaardingen, gevestigd aan 3135BK Vlaardingen van Hogendorplaan 945, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Zeist, gevestigd aan 3704KB Zeist De Clomp 3204, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Zoetermeer, gevestigd aan 2711 BE Zoetermeer Luxemburglaan 48, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • SHABU to go Zwijndrecht, gevestigd aan 3331CM Zwijndrecht Passage 13, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hierna te noemen ‘Het Restaurant’.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Restaurant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier van Het Restaurant, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Restaurant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Verzenden van onze review mail om te meten hoe onze service ervoor staat

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Restaurant neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Restaurant) tussen zit. Het Restaurant gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Niet van toepassing

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Restaurant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Restaurant deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Restaurant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien van toepassing, verstrekt Het Restaurant uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit kunnen partijen zijn zoals Foodora of Scoober (thuisbezorgd.nl) die de bezorgservice uitvoeren voor het restaurant.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Restaurant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het Restaurant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Restaurant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Restaurant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Restaurant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier